1

Без да треба да имаш познавање од програмирање, со помалку од 20 долари правиш едноставна онлајн продавница на англиски јазик за специфичен тип на продукти, како на пример продавница за наочари.

Ваква продавница се прави со Shopify за помалку од еден час. Се што треба да смислиш е името на доменот и каква тема да одбереш.

Искрено ти кажувам, овој чекор е толку лесен што дури и баба-ми може да го направи.